Om Øksnes Vekst AS

Øksnes Vekst AS er en vekstbedrift som tilbyr Varig Tilrettelagt Arbeid, Arbeidspraksis i Skjermet Virksomhet og dagsenter/aktivitetsplasser.

Bedriften ble opprettet 01.10.92. Øksnes kommune eier 100 % av aksjene.

Bedriften har 4 fysiske avdelinger, hvorav 2 er lokalisert til Myre, 1 på Strengelvåg og 1 i Alvsåg.

Organisasjonsnummer: 965 063 277
Bankkontonummer: 4648 09 44550

Samarbeidspartnere:

 • NAV Øksnes
 • NAV Nordland
 • ASVL/bransjeorganisasjonen
 • Sortland Arbeidssenter, Vesterålen Vekst AS, Hadsel ASVO AS, Lødingen Arbeidssenter, Vestvågøy ASVO AS, Vågar Produkter
 • Øksnes kommune
 • Øksnes frivilligsentral, Mental Helse Øksnes
 • Norsk Butikkdrift AS, Life kjeden
 • Bedrifter i Øksnes, Sortland og Bø

Styret:

 • Jonny Rinde Johansen (styreleder)
 • Tone Hansen (nestleder)
 • Yngve Hansen
 • Olav Lind
 • Ingrid Lie Brun
 • Fay Mona Mauno (ansatte-representant)
 • Karin Lind (ansatte-representant)

Visjon:
Mestring Skaper Vekst!

Verdier:
A – Arbeidsglede
L – Likeverd
F – Framsnakk