Om Øksnes Vekst AS

Øksnes Vekst AS er en vekstbedrift som tilbyr Varig Tilrettelagt Arbeid, Arbeidsforberedende trening og dagsenter/aktivitetsplasser.

Bedriften ble opprettet 01.10.92. Øksnes kommune eier 100 % av aksjene.

Bedriften har 4 avdelinger, hvorav 2 er lokalisert til Myre, 1 på Strengelvåg og 1 i Alsvåg.

Organisasjonsnummer: 965 063 277
Bankkontonummer: 4648 09 44550

 

 

Samarbeidspartnere:

 • NAV Øksnes
 • NAV Nordland
 • ASVL/bransjeorganisasjonen
 • Sortland Arbeidssenter, Vesterålen Vekst AS, Hadsel ASVO AS, Lødingen Arbeidssenter, Vestvågøy ASVO AS, Vågar Produkter
 • Øksnes kommune
 • Øksnes frivilligsentral, Mental Helse Øksnes
 • Norsk Butikkdrift AS, Life kjeden
 • Bedrifter i Øksnes, Sortland og Bø

Styret:

 • Jonny Rinde Johansen (styreleder)
 • Kari Gaarder (nestleder)
 • Knut Reidar Haaheim
 • Olav Lind
 • Ingrid Lie Brun
 • Fay Mona Mauno (ansatte-representant)
 • Karin Lind (ansatte-representant)

Øksnes Vekst AS skal bidra til å skape varige arbeidsplasser tilpasset yrkeshemmede som ikke uten videre kan nyttiggjøre seg andre arbeidstilbud.

Øksnes Vekst AS skal også arbeide for å få arbeidstakere ut i ordinært eller skjermet arbeid. Grunnlaget for sysselsettingen skal baseres på fremstilling av varer og tjenester for det ordinære markedet.

Visjon:
Mestring Skaper Vekst!

Verdier:
A – Arbeidsglede
L – Likeverd
F – Framsnakk