Varig tilrettelagt arbeid

Formål

Tiltaket skal tilby personer arbeid i en skjermet virksomhet med arbeidsoppgaver tilpasset den enkeltes yteevne.

 

For hvem

Tilbudet er for personer som er innvilget uførepensjon.

 

Varighet

Det er ikke noen tidsbegrensing når du arbeider i varig tilrettelagt arbeid. Du som er innenfor dette tiltaket er ansatt i bedriften og får utbetalt bonuslønn.

 

 

Vi tilbyr

  • 35 tiltaksplasser, fordelt på alle 4 avdelinger i bedriften.
  • Tilpassede arbeidsoppgaver etter interesse og yteevne.
  • Arbeidsinnstruksjon og kvalifisering.
  • Utvikling av ressurser hos den enkelte.
  • Gode muligheter for sosial trening.
  • Veiledning i ernæring/kosthold og fysisk aktivitet.
  • Bistand til å vurdere om det kan være aktuelt med overføring til andre arbeidsmarkedstiltak eller formidling til ordinært arbeid.
  • Bonuslønn og ulike velferdstiltak.

Kontakt:

Daglig leder: Tove Brun

Mob: 482 96 466

E-post: tove@oksnesvekst.no