Bedriften skal sertifiseres på nytt i EQUASS Assurance den 13. – 14. september i år.