Lærekandidater

Lærebedrift i salgsfaget

En lærekandidat er en elev som tar deler av læreplanen i det faget man har valgt.

Hvor store eller hvilke deler av læreplanen lærekandidaten skal ha opplæring i er individuelt og avtales mellom lærekandidat og bedrift.

Opplæringen avsluttes med en kompetanseprøve.

Øksnes Vekst AS er godkjent lærebedrift i salgsfaget.

I samarbeid med Opplæringskontoret for nordre Nordland- OKNN, legger vi til rette for opplæring i grunnkompetanse, med mål om kompetansebevis etter endt periode.

Vi tar også imot elever i yrkesfaglig fordypning, gjerne i løpet av skoleåret før de starter som lærekandidater. Da får de kartlagt sine arbeidsferdigheter og interesser, gjennom praktisk arbeid og karriereveiledning.