Hva er EQUASS?

EQUASS Assurance er et europeisk system for kvalitetssikring av velferdstjenester med ekstern revisjon og sertifisering.

EQUASS Assurance legger til grunn at sertifiserte leverandører av velferdstjenester skal drive virksomheten i tråd med 10 overordnede prinsipper.

Arbeids og velferdsdirektoratet har satt som krav at alle arrangører av skjermede tiltak skal ha implementert et system for kvalitetssikring.

En organisasjon/bedrift som innfrir kravene er sertifisert for en periode på 2 år.

 

Sertifisering

Øksnes Vekst AS ble sertifisert første gang i 2011 og deretter resertfisert i 2013 og 2015. Ny revisjon er berammet til 13.-14. september 2017.