Dagsenter / aktivitetssenter

Øksnes Vekst AS driver etter avtale med Øksnes kommune dagsenter/aktivitetssenter for inntil 20 personer. Av disse har 7 personer med følgepersoner fra Øksnes kommune.

Formål:

Gi et strukturert aktivitetstilbud til personer som trenger et tilbud som fremmer utvikling av motorikk, bevegelse samt  vedlikehold og utvikling av ferdigheter.  La brukerne delta i arbeidsrettede aktiviteter der dette er formålstjenlig ut fra egne ønsker og funksjonsnivå.  Bidra til livskvalitet og et godt sosialt nettverk.

For hvem:

Personer i aldersgruppen 18-67 år og som har et stort bistandsbehov er den primære målgruppe.  Brukerne kan ha ulike inntekskilder til sitt livsopphold.  Brukere kan søke Øksnes kommune om inntak på dagsenter selv om de er utenfor den primære målgruppen.

Varighet:

Dette vil avhenge av funksjonsnivå og hvordan helsetilstanden utvikler seg.  Tilbudet avsluttes normalt ved 67 år.

Vi tilbyr:

  • Inntil 20 plasser. Dagsenterplassene er lokalisert til avdeling Myre Produksjon og avdeling Strengelvåg.
  • Strukturerte aktiviteter innen form og farve.  Maling , tegning og forming.
  • Delta i matlaging. Lunsj 1 dag pr uke.  Vafler.
  • Lesing, sang og spill.
  • Planting og stell av blomster.
  • Turer til utvalgte turmål.
  • Delta i ulike arbeidsrettede aktiviteter. Vedlikeholde motorikk, ferdigheter.

Åpningstider:

Mandag – fredag: 08:00 – 15:30

 

Besøksadresse:

Halvard Rasmussensvei 4, Myre

 

Kontaktperson:

Avdelingsleder Helene Brun
Mobil: 76 13 36 00 / 904 72 987
E-post: helene@oksnesvekst.no

 

Kontakt aktivitetssenteret

7 + 14 =