Administrasjon

I denne avdelingen finner vi daglig leder, nestleder og jobbkonsulenter for attføring, arbeidspraksis i skjermet virksomhet  (APS) og arbeidsforberedende trening (AFT). 

Daglig leder Tove Brun
Mobil: 482 96 466
E-post: tove@oksnesvekst.no

Konsulent Torbjørn Lahti
Mobil: 904 05 185
E-post: torbjorn.lahti@oksnesvekst.no

Avdelingsleder Arbeid og Aktivitet Helene Brun
Mobil: 904 72 987
E-post: helene@oksnesvekst.no

Kontakt administrasjonen

10 + 14 =