Våre tjenester og produkter

Brukthandel – Kafé – Vaskeri bedrift/privatkunder – Ved – Hagebord og benker – Høtter – Tørkebur – Transporttjenester

Varespedisjon – Life helsekost – Gaveartikler – Garn – Gardiner og sytilbehør – Systue – Dagligvarebutikk

Vi gjør begrensninger om til muligheter

Øksnes Vekst er en vekstbedrift som tilbyr Varig Tilrettelagt Arbeid, Arbeidsforberedende trening og Dagsentertilbud.

Varig tilrettelagt arbeid

Arbeid i en skjermet virksomhet med arbeidsoppgaver tilpasset yteevne.

Arbeidsforberedende trening

5 plasser i AFT-tiltaket, Arbeidsforberedende trening.

Dagsenter / aktivitetssenter

Øksnes Vekst driver dagsenter/aktivitetssenter for inntil 20 personer.

Øksnes Vekst AS er en vekstbedrift som tilbyr Varig Tilrettelagt Arbeid og arbeidspraksis i skjermet virrksomhet for personer som har falt ut av eller ikke kommet inn i det ordinære arbeidslivet. Bedriften driver også dagsenterplasser/aktivitetsplasser etter avtale med Øksnes kommune.

Vår visjon og grunnfilosofi er: Mestring skaper vekst.

Øksnes Vekst er sertifisert i kvalitessikringssystemet EQUASS

Siste nytt

Nytt kjøkken

Kjøkkenet på Strengelvåg ble totalrenovert og modernisert i mars 2017.

Sertifisering EQUASS

Bedriften er resertifisert innen EQUASS Assurance for 2 nye år, fra og med 19. september 2017.

Ny bil

Øksnes Vekst har anskaffet ny bil til vaskeriet på Strengelvåg i juni 2017.